LOOP music shop

Načini dostave

Nakon zaprimanja potvrde o plaćanju, prodavatelj se obvezuje  dostaviti (isporučiti) kupljeni proizvod kupcu u najkraćem mogućem roku.

Prodavatelj nije odgovoran za nemogućnost dostave u naznačenim rokovima ako kupac nije zatečen na adresi za dostavu koju je dao, u kojem slučaju će biti ostavljena poruka s brojem za kontakt.

Dostava se može izvršiti i punoljetnoj osobi – članu domaćinstva i ovlaštenoj osobi ili službi pravne osobe, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

Potpisom otpremnice smatra se da je Kupac proizvod preuzeo.

Rok isporuke je tri radna dana, od dana potvrde o plaćanju, a najduže osam radnih dana za područje  kontinentalne Hrvatske, odnosno  najduže deset  radnih dana za  područje otoka.

Trošak dostave (isporuke) ovisi o veličini paketa, težini paketa, vrijednosti paketa, te o mjestu slanja.

Za sve narudžbe preko 500,00 (petsto) kn, dostava je besplatna.

U slučaju odbijanja primitka proizvoda bez valjanog razloga, prodavatelj ima pravo zahtijevati nadoknadu svih nastalih troškova.