LOOP music shop

Izjava o povjerljivosti

1. Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom mrežnih stranica Loop d.o.o, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe mrežnih stranica loop.hr. Ukoliko Korisnik s istim nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti mrežne stranice loop.hr.

2. Promjene povjerljivosti podataka

Loop d.o.o. je ovlašten izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na loop.hr mrežnim stranicama. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na mrežnim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih mrežnih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi mrežne stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

3. Vrste prikupljenih informacija i uporaba prikupljenih informacija

Loop d.o.o. prikuplja osobne informacije koje identificiraju Korisnike mrežnih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na loop.hr mrežnim stranicama, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji Loop d.o.o., ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, traženje informacija o proizvodima i uslugama Loop d.o.o., postavljanje video zapisa, Loop d.o.o. može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se Korisnik odluči uključiti, Loop d.o.o. je ovlašten zatražiti osobne informacije: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja te sliku.

Loop d.o.o. je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika kako bi vam ponudio proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedio rad mrežnih stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore, analiziralo uporabu mrežnih stranica, poboljšao ponudu Loop d.o.o. proizvoda i usluga te ispitao vaše iskustvo s trećim stranama. Loop d.o.o. je izričito ovlašten koristiti komentare Korisnika kako bi druge korisnike obavijestio o proizvodima. Takav komentar može biti objavljen u Loop d.o.o. oglašivačkim materijalima na mrežnoj stranici. Osim toga, ako koristite mrežne stranice loop.hr za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, Loop d.o.o. je ovlašten pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. Loop d.o.o. je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka Loop d.o.o. mrežnih stranica, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.

Loop d.o.o. je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) mrežne stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja mrežne stranice loop.hr, URL mrežne stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja loop.hr mrežne stranice, vrsta pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete loop.hr mrežne stranice, putem „kolačića“ i  drugih alata. Loop d.o.o. koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Loop d.o.o. neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi, registra Loop d.o.o. ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

4. Objavljivanje osobnih informacija

Loop d.o.o. neće dijeliti Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima povezanim tvrtkama koncerna čiji je Loop d.o.o. član.

Loop d.o.o. pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun Loop d.o.o. kao što su slanje i distribucija Loop d.o.o. administrativnih i promocijskih e-mail poruka. Loop d.o.o. može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga.

Loop d.o.o. je ovlašten otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite Loop d.o.o. i zaštite drugih. Loop d.o.o. je ovlašten otkriti Identifikacijske osobne informacije Korisnika  kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju naših mrežnih stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih mrežnih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), Loop d.o.o. će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke Loop d.o.o. ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim Loop d.o.o. pridruženim društvima.

5. Nadopune i ispravljanje informacija

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke ili promjenom profila korisnika. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu. Korisnik je upoznat da Loop d.o.o. ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na loop.hr mrežnim stranicama.

6. Izbor korisnika u vezi s prikupljanjem i uporabom informacija

Korisnik ne može isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka koje se odnose na Korisničku aktivnost na Internetskoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga. Korisnik ima mogućnost zatražiti promocijske e-mail poruke koje oglašavaju proizvode i usluge Loop d.o.o., uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. Loop d.o.o. šalje promocijske e-mail poruke registriranim Korisnicima koji su odabrali opciju primanja promocijskih poruka. Ukoliko Korisnik ne želi primati promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja promocijskih e-mail poruka. U slučaju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu promocijskih e-mail poruka više ne želi primati.

7. Zaštita podataka

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Loop d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.
Korisnik može pristupiti osobnim informacijama na loop.hr mrežnim stranicama pomoću zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Loop d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše mrežne stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

8. Praćenje podataka

Loop d.o.o. je ovlašten pohranjivati na vašem računalu „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja mrežnih stranica Loop d.o.o., radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku.

„Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. Loop d.o.o. koristi Treće agencije za oglašavanje za prikazivanje oglasa na loop.hr mrežnoj stranici. Kao dio njihove usluge Treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na vaše računalo, nad kojima Loop d.o.o. nema pristup ili kontrolu. Korisnik  može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi Loop d.o.o. mrežnih stranica možda neće pravilno raditi. Loop d.o.o. može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime Loop d.o.o..

9. Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje mi kao Loop d.o.o. prikupljamo od Korisnika. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem loop.hr mrežnih stranica imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Loop d.o.o. ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

10. Maloljetnici

Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Loop d.o.o. neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta Loop d.o.o. će upotrebljavat ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštititi dijete.

11. Primjena izjave

Ova izjava primjenjuje se od 22. svibnja 2018. do opoziva od strane Loop d.o.o..