LOOP music shop

Najam Kontrabasa

66.23 

Informacije o proizvodu:

LOOP Glazbena agencija iznajmljuje kontrabas veličine 3/4 Češke proizvodnje.

Cijena najma po danu: 499,00kn

Instrument koje uzimate u najam, preuzimate i vraćate u našim poslovnicama u u Varaždinu, Ulica Stanka Vraza 6, (nasuprot McDonaldsa) ili pak u Gornjem Kuršancu, Frankopanska ulica 1. Ukoliko niste iz Varaždina, postoji mogućnost da Vam se tražena oprema dostavi na Vašu zadanu adresu. Troškove dostave instrumenta snosi tražitelj najma. Ukoliko se najam radi bez dolaska u našu poslovnicu, tada je Ugovor o najmu potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

POVEZANI PROIZVODI